- viikon kysymys - viikon väri  
   
 

Värit osana sisustusta

Värit ovat olennainen osa erilaisten tilojen sisustusta. Väreillä voi tuoda esiin omaa persoonallista makua tai kulloistakin muotia ja luoda erilaisia tunnelmia. Värien valinnassa on kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota myös siihen, miten värit havaitaan, miten ympäristö vaikuttaa niihin ja miten ne toimivat keskenään. Näin saadaan aikaan lopputulos, joka miellyttää silmää pitempäänkin.

Tarkastelemme näillä sivuilla värien käyttöä sisustuksen osana. Tiedot perustuvat arkkitehti ja opettaja, väriasiantuntija Seppo Rihlaman (s. 1923) ajatuksiin. Kerromme värin ja valon yhteyksistä yleisellä tasolla ja tarkastelemme kunkin värin erityisiä vaikutuksia sisustettavaan tilaan. Lisäksi esittelemme värien käyttöä Network Oasis Цtyöympäristössä.

Värit valitaan ympäristön mukaan >>

Network Oasis hyödyntää monipuolisesti värejä >>