- viikon kysymys - viikon väri  
   
 

Yleistä väreistä

Värit esitetään yleensä ihmisen silmän tuottamina aistimuksina. Värit ovat kuitenkin näkemiemme kohteiden ominaisuuksia ja siten ihmissilmästä riippumattomia. Fysiikan kannalta tieto kohteen väristä on siinä valossa, joka tulee katsotusta kohteesta väri-ilmaisimeen. Myös ihmissilmä on eräs väri-ilmaisin.

Väriaistimus syntyy siten, että värilliseen kohteeseen osuu valo, joka heijastuu siitä edelleen väri-ilmaisimeen. Näin ollen havaitun kohteen väriin vaikuttavat käytetyn valon väri ja kohteen valonheijastusominaisuudet.

Fysikaalisesti valo on sähkömagneettista säteilyä. Tämän säteilyn eri aallonpituudet näyttävät erivärisiltä. Ihmiselle näkyvän valon kaikkien aallonpituuksien värit voidaan nähdä sateenkaaressa. Sama nähdään, kun valo menee prisman läpi. Luonnon kohteista heijastuu kaikkia sateenkaaren värejä. Eri värien suhteelliset osuudet määräävät sen, minkä väriseltä kohde näyttää.