- viikon kysymys - viikon väri  
   
 
Palautelomake

Sukupuoli:

mies
nainen

Ikäryhmä:

Alle 18 vuotta
18-25 vuotta
26-35 vuotta
36-45 vuotta
46-55 vuotta
56-65 vuotta
Yli 65 vuotta

Mitä mieltä olet näyttelyn Japani-osuudesta:

hyvin pettynyt
pettynyt
en osaa sanoa
hyvä
erittäin hyvä

Kirjoita lyhyesti perustelut, miksi olet tätä mieltä Japani-osuudesta:

Miten sitä voisi parantaa?

Mitä mieltä olet näyttelyn sisällön jakamisesta näyttelytilaan ja verkkosivuille?

huono ratkaisu
en osaa sanoa
onnistunut ratkaisu

Anna palautetta kokemuksistasi tai parannusehdotuksista koko näyttelyä koskien: