- viikon kysymys - viikon väri  
   
 

Ihmisen värinäkö

Ihmisen värinäkö perustuu siihen, että ihmissilmässä on kolmenlaisia väriherkkiä soluja, tappisoluja. Väriaistimus syntyy aivoissa ja nähtävä väri perustuu näiden kolmen saaman ärsytyksen voimakkuuden keskinäiseen suhteeseen. Siihen minkä väriseltä esine näyttää, vaikuttaa paitsi esineen väri, myös esinettä valaiseva valo. Kuvassa on kaaviokuva siitä kuinka esineestä tuleva värisignaali muuttuu silmän verkkokalvolla kolmeksi solun vasteeksi.Kuva. Väriaistimuksen aiheuttaa värisignaali (color signal), joka tulee silmän verkkokalvolle. Värisignaali muodostuu valolähteen (illumination) värispektrin ja esineen värin (reflectance) tulona. Silmän kolmen tappisolun reaktio tähän värisignaaliin riippuu kunkin tappisolun väriherkkyydestä (cone sensitivies). Silmään tulevan värisignaalin ja tappisolujen väriherkkyyden tulona saadaan kunkin tappisolun edelleen aivoihin lähettämä vaste värisignaaliin (cone absorption). Näiden kolmen arvon perusteella aivot tunnistavat minkä värinen esine on.