- viikon kysymys - viikon väri  
   
 

Network Oasis hyödyntää monipuolisesti värejä

Esimerkkinä värien käytöstä sisustuksessa esittelemme Joensuun tiedepuistolle marraskuussa 2006 avatun Network Oasis -tilan. Network Oasis on yhteisöllinen työ- ja oppimisympäristö, jossa toimii työntekijöitä erilaisista yrityksistä ja organisaatioista. 1200 m2 käsittäviä tiloja vuokrataan työntekijöiden käyttöön eripituisiksi ajoiksi.

Network Oasikseen kuuluu erilaisia yksin-, pari- ja ryhmätyöskentelytiloja sekä kokoushuoneita. Lisäksi käytettävissä on keittiö, ruokailutilat, sauna- ja suihkutilat sekä terassi. Työntekijä voi siirtyä vapaasti tilasta toiseen kulloisenkin työn vaatimusten mukaan. Fyysisen ympäristön lisäksi tila on myös virtuaalinen kohtauspaikka, jossa tietokoneverkko yhdistää tilojen käyttäjiä. Network Oasis on tällä hetkellä ainoa vastaavanlainen työtila maailmassa. Oasis on avoinna ympäri vuorokauden, ja kerrallaan sinne mahtuu 70 Ц 100 työntekijää.

Värit vaikuttavat tilan tunnelmaan

Network Oasiksen suunnittelusta vastaava arkkitehti Olli Hakanen kertoo, että tilojen värisuunnittelun mallina toimi renessanssiajan Firenze. Tuo ympäristö suosi Network Oasiksen tavoin tieteen, taiteen ja talouden luovaa yhteyttä. Myös taiteilija Sandro Botticellin elämäniloiset ja värikkäät teokset innoittivat suunnittelijoita.

Hakasen mukaan suunnittelun pohjana toimivat myös värien psykologiset ominaisuudet. Oranssi on energisoiva auringon väri ja vihreä innoittava kevään väri. Sininen veden värinä auttaa keskittymään ja ruskea hedelmällisen maan sävynä luo levollisuutta. Punainen ja valkoinen ovat vallan ja pyhyyden värejä.

Värien ominaisuuksia käytettiin erottamaan rauhallisia ja aktiivisia työtiloja toisistaan. Rauhallisen työskentelyn työasemasali sävytettiin levollisin sinisin värein.


Julkisemmassa työsalissa käytettiin oranssia väriä, joka lisää voimantuntoa ja ratkaisujen etsintää.


Eräässä neuvotteluhuoneessa lattia on kirkkaan vihreä. Tämä tila on omiaan aivoriihityöskentelyyn, jossa uusia ideoita syntyy.


Network Oasiksen väreistä löytyy niin kansainvälisiä kuin paikallisia piirteitä. Korkean käytävän vuolukiven harmaa muistuttaa antiikin ajan Peripatoksesta eli Akropolista kiertävästä filosofointipolusta. Käytävän valkoiset seinät jäljittelevät katedraalien kalkkiseiniä.


Paikallisvärejä puolestaan edustavat neuvottelutilan punamustat kalusteet, jotka vertautuvat Pohjois-Karjalan maakuntaväreihin. Värien kulttuuriset ominaisuudet eivät kuitenkaan olleet ratkaisevia tilojen suunnittelussa. Tärkeämpää oli luoda kokonaisuus, jossa eri kulttuurit kohtaavat.


Network Oasis on koristeltu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tekemillä värikkäillä freskoilla, gobeliineilla ja tilanjakajilla. Freskojen väreiksi on valittu turkoosi ja punainen, jotka kuvastavat innoittumista ja työn tuloksista juhlimista.


Network Oasiksen internetsivut ovat osoitteessa
http://www.network-oasis.net/fi/