- viikon kysymys - viikon väri  
   
 

Värispektri

Kun katsomme jotain esinettä, näemme esineen kun esineestä tuleva valo osuu silmäämme. Tämä silmään tuleva valo aiheuttaa väriaistimuksen ja näemme minkä värinen esine on.

Eräs valoa kuvaava suure on valon aallonpituus. Aallonpituusalue, jonka ihmissilmä näkee, on 380 nm - 780 nm. Kukin aallonpituus nähdään omana värinään. Nämä aallonpituuksia vastaavat värit on esitetty kuvassa 1.Kuva 1. Tämä sama valon hajoaminen väreiksi nähdään sateenkaaressa.

Värin aallonpituusspektri, tai värispektri, on valon kirkkausjakauma aallonpituuden suhteen. Kuvassa 2 nähdään esimerkkinä koivunlehden värispektri.Kuva 2. Luonnon kohteista tulevassa valossa on kaikkia aallonpituuksia. Se, miltä esine näyttää, riippuu esineen värispektrin eri aallonpituuksien suhteellisesta jakaumasta.