- viikon kysymys - viikon väri  
   
 
                                 
           

1700-luvun Englannissa oppineita naisia, joiden katsottiin käyttäytyvän epänaisellisesti, pilkattiin nimellä